Erfaringer videre: Hvordan har jeg løst oppgavene som har møtt meg underveis?

Som jeg har nevnt i tidligere innlegg, har heldigvis de teknologiske mulighetene kommet så langt, at jeg ikke har behøvd programmeringskompetanse for å komme igang. Og, som oppstarts bedrift har flere av løsningene vært billig å komme i gang med. Dette har vært svært viktig kriteria.

Men alt starter med en ide eller ambisjon om hva som skal løses.

Plattform

Et annet viktig kriterium har vært å søke etter en plattform som det har vært mulig å vokse videre med etterhvert som behovene har steget, – og min erfaring med plattformen har blitt bedre.

Kort nevnt her, noen svært viktige faktorer

 • Billig å komme igang med
 • At jeg kan løse flere oppgaver, både på kort men ikke minst lang sikt
 • Skybasert, – dvs jeg trenger ikke å ha maskinpark i eget hus.
 • At jeg kan bruke løsningen på flere enheter
  • Mac, PC
  • Smartphone
  • PAD
   • Uansett IOS (Apple eller android)
 • At jeg kunne dele / innvitere mine arbeidskollegaer inn i løsningen
 • Men også at jeg kunne dele innholdet med mine partnere
  • Dette gjør det lettere for meg når andre må ha tak noen dokumenter eller lignende
 • Og sist, men ikke minst og kanskje det viktigste, at jeg selv kunne skru ihop noe jeg måtte ha for å komme igang.

Så når dette var på plass, – ja da var det bare å sette i gang.

I praksis

Jeg skal her kort ta for meg et viktig behov, – nemlig en enkel Booking form, – eller kall det gjerne en Arbeidsordre. Denne «arbeidsordren» ville jeg at kundene mine selv skulle fylle ut. Dette forenkler arbeidet mitt, samtidig som kvaliteten øker. Kunden fyller bedre ut sine data enn meg. De vet sitt navn, e-post og mobil og slike ting.

Det ligger da i kortene at denne «arbeidsordren» måtte vises på nettet. Og slik ble det, jeg laget denne APPen med de feltene (input områder) jeg mente var viktig for at vi skulle kunne levere til kunden det han hadde bestilt. Navn, adresse, land, mobil og epost, dato og hvilket produkt de ville ha.

Men appen innehold selvsagt flere felt, fordi vi på innsiden hadde selvsagt behov for flere input områder, – som feks hvem skal gjøre jobben, kommentarer, hvordan skulle kunden betale, mm

Mao «Arbeidsorden» hadde to funksjoner

 1. En ekstern del på nettet rettet mot kunden(e)
 2. En intern del rettet mot oss internt i firmaet

Det gikk fort opp for meg at det var behov for å kunne bekrefte denne bestillingen til kunden, via e-post.

Dermed ble neste oppgave å få laget dette, – min første automatiserte arbeidsprosess. Husk, oppgaver som kan automatiseres, sparer tid og øker kvaliteten!

Igjen, den valgte plattform hadde utrulig mange sk. Integrasjons muligheter. Å lage en arbeidsflyt, dvs.

 • Klikk på Send bekreftelse
  • Så skal en Bestillingsbekreftelse sendes til kunden
 • Videre, Klikk Endre bekreftelse
  • Så skal kunden få en oppdatert versjon av sin bestilling
 • Eller, Klikk avbestille
  • Om kunden eller vi kansellerer ordre, – så skal kunden få en bekreftelse

På denne måten løste jeg første oppgave og automastiserte prosess relativt greit. Jeg kom meg igang.

Etterhvert hadde jeg behov får å samle alle mine kontakter og firmarelasjoner i egne APPs. Og, etter 6-7 år har det blitt mange APPs for ulike typer behov.

Dette vil jeg fortelle mer om i kommende innlegg.

Jeg oppdaget fort at her var det timer å spare 🙂

Kurt Arild

Erfaringer: Hva har dette krevd av innsats?

Som jeg har nevnt tildigere har jeg valgt å ta i bruk IT som et av mine viktige strategiske valg. Det tror jeg bestemt har vært lurt og ikke minst viktig!

Selv om jeg har jobbet i mange år innenfor IT sektoren, har jeg i mine de siste 10-15 årene jobbet innenfor salg og ledelse, – og mer eller mindre ingenting på selve utførelses siden. Dog har jeg selvsagt vært svært oppdatert på hva som rører seg innenfor sektoren.

Da jeg etablerte Arctic Cruise In Norway AS, – et selskap innenfore reiselivs sektoren,- var dette et stort nytt sprang å ta. For å si det enkelt, – dette var noe totalt annerledes og nytt, – og det var lite kunnskap og erfaringer knyttet til selve båtlivet. Riktignok er jeg født mer eller mindre i «fjæra», og er oppvokst med båter. Min far døde på sjøen da jeg var 15 år, og etter dette var det ikke mye båtliv. Jeg jobbet noen sommeruker på sjøen med slekta.

Veldig krevende:

Det er lett å være etterpåklok, men det har vært mer krevende enn tenkt, – å starte dette selskapet. Med store lån, og mye feil med nye båter, – var jeg mer opptatt med å holde liv å båtene enn å jobbe med IT og viktige strategiske valg.

Dog innså jeg fort og tidlig, at det var viktig å ta med meg de erfaringene jeg kunne, – og det var selvsagt evnen til å tenke ut løsninger. Men, hvordan løse dette i praksis?

Det var hverken økonomi eller data kunnskaper på et detalj nivå å hente.

Verden går videre

Heidighvis går verden videre og Skybasert løsninger ble nå mer tilgjengelig. Samtidig som måten man utvikler løsninger på ble mer «byggekloss» aktig, uten å skrive mye koder. Her var jeg heldig. Nå kunne jeg mye enklere og raskere «stable på beina» data løsninger som var helt nødvendig.

For meg var det viktig å få registrert inn bookingene, selv om det var tynt i begynnelsen. Videre å få dette til å fungere på «web» / «nettet». Jeg fant tidlig ut at Podio plattformen kunne være noe for meg. Jeg vurderte selvsagt flere løsninger, men fant denne egnet for å komme hurtig igang.

WordPress som webside løsning ble valgt, siden vi hadde dette som vår webside i 3ESS fra før, – og jeg hadde litt erfaring med denne.

Et av de viktige kriteriene for disse valgene, var at begge var gratis å bruke innenfor et bestemt område.

Men det var ikke «gratis» arbeid! Tvert imot, – det å holde fokus på å drive Arctic Cruise In Norway samtidig å bygge opp nødvendige IT verktøy har kostet mye arbeid. Skillsmisse og nytt forhold med småbarn har kommet i tillegg 🙂

Jeg har jobbet med IT delen på flyplasser, på flyene, på båtene, på hytta, i helger og kvelder. Ja nærmest uansett tid og sted. «Skyen» har heldigvis vært tilgjengelig over alt.

Gevinstene derimot har vært fantastisk.

Kompentansen har steget steg for steg i takt med at behovene har økt. Jeg har beveget meg fra å snakke om løsninger og muligheter, til å løse behovene selv. Dog har enkelte oppgaver krevd spisskompetanse. Der har har jeg brukt lokale krefter, – Giæver Online.

Som nevnt tildligere har jeg spart utrulig mange timer ved at jeg har automatisert en haug med oppgaver. Spart tid er sparte penger!

I skrivende stund jobber jeg med å se på nye løsninger. Jeg har vært nødt å ta tak i 3ESS Konsulentselskap igjen. Turistene er borte og det er 0 Inntjening på kjort og mulig lang sikt.

Den teknologiske utviklingen har vært enorm siden sist jeg jobbet aktivt med IT. Så det er mildt sagt mye å ta tak i.

Jeg kommer med mer informasjon i dagene som kommer. Ny interne verktøy må taes i bruk, – og jeg har flere løsninger klare til lansering 🙂

Kurt Arild

Mine erfaringer : Noen + resultater innledningsvis

De fleste av oss bruker IT verktøy på løpende bånd, – men det er mulig jeg har tatt strikken litt lengere enn andre?

Mulig fordi min bakgrunn mange år tilbake var innen data bransjen, og mulig fordi interessen hele tiden har vært å se etter mulige områder å bruke IT til gjøre ting lettere.

Enkelte dataverktøy gjør det klarer en andre systemer.

Ovenfor ser du er verktøy som regner løpende ut hvor mange timer jeg sparer i en 30 dagers periode.

Naturlig nok sparer jeg mere tid når det er høy aktivitet en i perioder med lav aktivitet. Eksemplet ovenfor viser besparelse i selskapet Arctic Cruise In Norway, ved bruk av et verktøy som heter Globiflow.

Globiflow:

Globiflow har som mål å automatisere arbeidsoppgaver. For eksempel å besvare en henvendelse automatisk, følge opp et tilbud en eller flere ganger, lage rapporter mm.

Jeg bruker Globiflow til å overvåke «alt» som skjer i samhandlingsplattformen Podio.

– sende og motta mail direkte på en sak

– sende og motta sms direkte på en sak

– endre innhold på et innhold avhengig av hva som skjer. Feks endre status fra henvendelse mottatt til Informasjon sendt.

– lage nye aktiviteter, lage nye bookinger

– sende bekreftelser

– sende info om endringer mm.

Se mer her eller på 3ess.no

(Jeg er Podio partner)

https://www.globiflow.com/

Jeg har selvsagt spart mange flere timer også i perioder.

Betydning for meg:

Så hva gjør spart timer arbeid for meg?

Selvsagt mye,

– reduksjon i antall ansatte, som betyr sparte lønnsutgifter og evt merkostnader med evt feil ansettelser.

– jeg får selv gjort mer. Mer produktivt arbeid bør gi bedre…..!?

– jeg kan være mer fleksibel mht arbeidstid. Frigjort tid blir tid til annet. Jeg reiser en del og på den måten får jeg ta ut gevinstene.

– når prosessene er digitalisert og kvalitetssikret øker selvsagt kvaliteten i produksjonen/leveransene.

– fleksible løsninger gjør at jeg hurtig, ja meget hurtig endre på, lage nye løsninger mer eller mindre «on the fly».

Dont worry, systemene brukes av alt fra små selskaper som meg til store verden over.

Mine valg

Jeg har valgt løsninger jeg kan tilpasse til mine konkrete behov!

Podio og Globiflow et noe av basis plattformene.

Andre velger sk. Standard løsninger. Da kreves det at du tilpasser deg til løsningene. Det er både fordeler og ulemper med begge varianter.

Jeg er eier et lite firma med få ansatte og sparer mange mange timer!

Betydning for andre?

Hvor mye kan du spare av tid?

Automatiserte prosesser gir også bedre kvalitet. Hvilke prosesser kan du automatisere?

For å si det enkelt,

Rundt om i store og små bedrifter er det haugevis med oppgaver som gjøres både innad i avdelinger, på tvers av avdelinger, mellom ansatte og kunder og leverandører.

Mine erfaringer med å ta i bruk IT som et av mange viktige strategiske verktøy i ulike områder i forretningsdrift.

Jeg har gjennom mange år brukt mine erfaringer fra informasjonsteknologi bransjen og utviklet mange spennende løsninger som har bidratt til mer effektiv drift, økt kvalitet i intern og ekstern samhandling.

Jeg opplever daglig positive effekter av dette. Jeg vil derfor forsøke å dele en del av de viktige +/- sidene i det løpende arbeid jeg gjør, løpende fordi jeg ser stadig forbedringspotensiale.

Noen spørsmål jeg vil forsøke å besvare fremover.

Hva har dette gjort for min(e) bedrifter og prosjekter jeg har jobbet med?

Hvorfor har jeg hatt fokus på IT som en av de viktigste områdene i selskapene?

Hva har dette krevd av innsats og hva har jeg fått ut av dette?

Hvordan har jeg tatt fatt på oppgavene som har vært nødvendig for å komme videre?

Hvilke prosesser har jeg jobbet med innenfor både forretningsmessige og praktiske områder?

Og mye mye mer….

Jeg vi i dagene og ukene som kommer dele noen av mine erfaringer med dere eller de som tror dette kan være nyttig å følge med på.

Og, det meste har jeg klart å løse uten å være data programmerer:)

Det meste har handlet om det å se etter forbedringsområder i mitt daglige virke.

Velkommen.

Invitasjon til spennende kurs – Praktisk bruk av sosiale medier i nautiske omgivelser

                              3ess logo

3ESS Konsulentselskap AS og Arctic Cruise In Norway AS tilbyr ledere og ansatte et praktisk kurs i bruk av sosiale medier om bord på Arctic Princess.

Kursholder:
Kurt Arild Larsen. Larsen er grunder av begge selskaper og jobber aktivt med bruk av sosiale medier i hverdagen, både intern (samhandling) og eksternt (markedsføring). Han har lang erfaring med bruk av sosiale samhandlingsløsninger, kurs og foredrag. 3ESS har mange store norske og internasjonale kunder som blant annet bruker det markedsledende Sosial Project management systemet. Larsen benytter mange ulike sosiale medier og kanaler i sin markedskommunikasjon i det nye etablerte selskapet Arctic Cruise In Norway, og har på kort tid løftet dette selskapets mange produkter til første siden på Google. Han har også bygget opp et komplett internt sosial samhandlingssystem.

Kort om kurset:
Dette praktiske kurset gir en grunnleggende og oppdatert innføring i effektiv bruk av sosiale medier. Vi legger vekt på hvordan vi kan bruke sosiale medier for intern og ekstern samhandling samt bruken av flere ulike eksterne sosiale medier for kommunikasjon som f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIN. Kurset blir spekket med praktiske råd og erfaringer.
Vi viser hvordan vi kan bruke mediene mer eller mindre gratis, og toucher innom praktiske eksempler på betalbare annonsering ved bruk av Google Adwords og Facebook.

Kurset vil derfor fungere godt både for den som ønsker et oppdatert overblikk over sosiale medier markedsføring, og de som ønsker mer praktiske tips.                                        kurs bilde

Temaer vi diskuterer:

 • Interne sosiale samhandlingsløsninger
  • Vi ser på flere ulike løsninger og deres fordeler og ulemper
  • Hvordan komme i gang gratis og steget videre til betalbare løsninger
  • Hva kan vi oppnå med slike løsninger
  • Konkrete løsninger utviklet av Larsen for Internt og ekstern bruk
 • Eksterne løsninger
  • Facebook som forretningskanal
  • LinkedIN – den profesjonelle løsningen
  • Twitter – for deling av ideer og korte budskap
  • Youtube – hvordan lager vi løsning og deler
  • Flickr – Rask deling av bilder
  • Slideshare – Presentasjon av produkter og konsepter

kurs bilde 2 Konkrete eksempler blir vist og hva vi har oppnådd. Vi ser på praktiske   eksempler på samkjøring av de ulike mediene.

Øvrig opplegg og rammer:
Vi møtes på Arctic Princess og gjennomgår sikkerhetsrutiner før vi starter seilasen og kurset. Det blir god tid til å nyte naturen og dele erfaringer på fly bridge, utendørs salongen eller nettet vel en meter over havet.

Kurssted: Arctic Princess. Torghuken, Tromsø
Dato: 28.04.16
Start: 10:00 – 14:00
Pris : NOK 1500,- per person.

Påmelding: Klikk her

3ESS lanserer Ontime felleskalender for #Microsoft

Superior #planlegging system for Microsoft #Exchange og #Office 365.

Nå lanserer 3ESS denne vinnerløsningen i Norge, utviklet av vår forretningsplartner, Intravisjon i Danmark.

Dette har gjennom mange år vært en bestselger innen IBM Domino plattformen, med brukere over store deler av verden.

Med Ontime Felleskalender har alle brukere i bedriften full oversikt over møter og dermed vil man gjøre møte koordineringen enklere og raskere og med bedre kvalitet.

Skjermbilde 2015-12-01 09.37.35

 

VELG DITT FOKUS

Med OnTime felleskalender kan du enkelt flytte mellom kort og langt fokus område, med fleksible daglige og ukentlige visninger,og du kan bytte fokus mellom visning enten få eller mange mennesker i dine oversikter. Og med Time Off visning på din avdeling ,kan du enkelt koordinere og administrere fravær av deg og dine kolleger.

HA OVERSIKT OVER ALLE DINE KOLLEGAER OG MEDARBEIDERE

all nødvendig informasjon som du trenger for å planlegge og koordinere møter og aktiviteter med dine kolleger.

OVERSIKT OVERHELE ORGANISASJONEN

Ved hjelp av avansert Gruppe filter eller lage din egen i Ontime felleskalender,  kan du enkelt og raskt navigere gjennom hele organisasjonsstrukturen.

Skjermbilde 2015-12-01 09.45.30

 

BOOK DIREKTE

I OnTime kan du enkelt booke dine kolleger, rom og utstyr i løpet av sekunder. Og systemet er fullt integrert med Microsoft kalenderen.

Skjermbilde 2015-12-01 09.46.29

Se mer under PRODUKTER knappen

Invitasjon til kurs – Praktisk bruk av sosiale medier i nautiske omgivelser

                              3ess logo

3ESS Konsulentselskap AS og Arctic Cruise In Norway AS tilbyr ledere og ansatte et praktisk kurs i bruk av sosiale medier om bord på Arctic Princess.

Kursholder:
Kurt Arild Larsen. Larsen er grunder av begge selskaper og jobber aktivt med bruk av sosiale medier i hverdagen, både intern (samhandling) og eksternt (markedsføring). Han har lang erfaring med bruk av sosiale samhandlings løsninger, kurs og foredrag. 3ESS har mange store norske og internasjonale kunder som blant annet bruker det markedsledende Sosial Project management systemet. Larsen benytter mange ulike sosiale medier og kanaler i sin markedskommunikasjon i det nye etablerte selskapet Arctic Cruise In Norway, og har på kort tid løftet dette selskapets mange produkter til første siden på Google. Han har også bygget opp et komplett internt sosial samhandlings system.

Kort om kurset:
Dette praktiske kurset gir en grunnleggende og oppdatert innføring i effektiv bruk av sosiale medier. Vi legger vekt på hvordan vi kan bruke sosiale medier for intern og ekstern samhandling samt bruken av flere ulike eksterne sosiale medier for kommunikasjon som f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIN. Kurset blir spekket med praktiske råd og erfaringer.
Vi viser hvordan vi kan bruke mediene mer eller mindre gratis, og toucher innom praktiske eksempler på betalbare annonsering ved bruk av Google Adwords og Facebook.

Kurset vil derfor fungere godt både for den som ønsker et oppdatert overblikk over sosiale medier markedsføring, og de som ønsker mer praktiske tips.                                        kurs bilde

Temaer vi diskuterer:

 • Interne sosiale samhandlings løsninger

  • Vi ser på flere ulike løsninger og deres fordeler og ulemper
  • Hvordan komme i gang gratis og steget videre til betalbare løsninger
  • Hva kan vi oppnå med slike løsninger
  • Konkrete løsninger utviklet av Larsen for Internt og ekstern bruk
 • Eksterne løsninger
  • Facebook som forretnings kanal
  • LinkedIN – den profesjonelle løsningen
  • Twitter – for deling av ideer og korte budskap
  • Youtube – hvordan lager vi løsning og deler
  • Flickr – Rask deling av bilder
  • Slideshare – Presentasjon av produkter og konsepter

kurs bilde 2 Konkrete eksempler blir vist og hva vi har oppnådd. Vi ser på praktiske   eksempler på samkjøring av de ulike mediene.

Øvrig opplegg og rammer:
Vi møtes på Arctic Princess og gjennomgår sikkerhetsrutiner før vi starter seilasen og kurset. Det blir god tid til å nyte naturen og dele erfaringer på fly bridge, utendørs salongen eller nettet vel en meter over havet.

Kurssted: Arctic Princess.
Dato: 18. Juni
Start: 10:00 – 14:00
Pris : NOK 1500,- per person.

Påmelding: klikk her

Kursinvitasjon | Salg og markedsføring ved hjelp av sosiale verktøy

#Salg og #markedsføring ved hjelp av #sosiale verktøy

3ESS Konsulentselskap AS og Arctic Cruise In Norway AS inviterer ledere og ansatte til  kurs i salg og markedsføring ved hjelp av sosiale verktøy. Kurset arrangeres om bord på Arctic Princess.

Arctic Princess 5

Dette praktiske kurset gir en grunnleggende og oppdatert innføring i effektiv salg og markedsføring  ved bruk av flere ulike sosiale verktøy. Vi legger vekt på hvordan vi kan bruke sosiale medier til effektiv og målrettet salg.  Kurset blir spekket med praktiske råd og erfaringer.
Vi viser hvordan vi kan bruke mange ulike verktøy mer eller mindre gratis. Vi og toucher også innom praktiske eksempler på betalbare annonsering ved bruk av Google Adwords og Facebook.

Kurset vil derfor fungere godt både for den som ønsker et oppdatert overblikk over flere sosiale verktøy man kan bruke i salg og markedsføringsprosesser, og de som ønsker mer praktiske tips.

Arctic Princess interior 1

Temaer vi diskuterer:

Markedsplan

 • Konkret eksempel på markedsplanlegging og oppfølging av aktiviteter. Ledere og ansatte er løpende oppdatert om fremdrift. Meget effektiv delegering og innvolvering av bedriftens ledere og ansatte
 • Tips og erfaring for samkjøring av sosiale verktøy. Fordeler og ulemper

Noen eksterne markedsføringsverktøy

 • Facebook som forretningskanal
 • LinkedIN – den profesjonelle løsningen
 • Twitter – for deling av ideer og korte budskap
 • Youtube – hvordan lager vi løsning og deler
 • Flickr – Rask deling av bilder
 • Slideshare – Presentasjon av produkter og konsepter
 • Direct Mail og oppfølging

Hvordan bruke mobile enheter salgsarbeidet

 • Leads generering
 • Hurtig og effektiv kommunikasjon med kunder og potensielle kunder
 • Kan vi øke kvalitetet i salg og markedsføring ved bruk av sosiale verktøy og mobile enheter?
 • Konkrete eksempler blir vist og hva vi har oppnådd i eget arbeid.

Øvrig opplegg og rammer:
Vi møtes på Arctic Princess og gjennomgår sikkerhetsrutiner før vi starter seilasen og kurset.  Det blir god tid til å nyte naturen, dele erfaringer på – flybridge, – utendørs salongen eller nettet vel en meter over havet.

kurt arild fotoKurt Arild Larsen. Larsen er grunder av begge selskaper og jobber aktivt med bruk av sosiale verktøy i hverdagen, både intern (samhandling) og eksternt (markedsføring).
Han har lang erfaring med bruk av sosiale samhandlingsløsninger, kurs og foredrag.  3ESS har mange store norske og internasjonale kunder som blant annet bruker det markedsledende Sosial Project management systemet.
Larsen benytter mange ulike sosiale medier og kanaler i sin markedskommunikasjon i det nye etablerte selskapet Arctic Cruise In Norway, og har på kort tid løftet dette selskapets mange produkter til første siden på Google. Han har også bygget opp et komplett internt sosial samhandlingssystem.

Kurssted:
WeekendturArctic Princess, flytebrygga ved torghuken, eller i dine lokaler
Dato: 19. eller 21. mai 2015. Velg dato som passer
Start: 10:00 – 14:00
Pris : NOK 1500,- per person.

Påmelding: Klikk her

 

 

Ta kontakt med Kurt Arild Larsen for mer informasjon: 905 49997, eller kal@3ess.no

Invitasjon til spennende kurs – Praktisk bruk av sosiale medier i nautiske omgivelser

                              3ess logo

3ESS Konsulentselskap AS og Arctic Cruise In Norway AS tilbyr ledere og ansatte et praktisk kurs i bruk av sosiale medier om bord på Arctic Princess.

Kursholder:
Kurt Arild Larsen. Larsen er grunder av begge selskaper og jobber aktivt med bruk av sosiale medier i hverdagen, både intern (samhandling) og eksternt (markedsføring). Han har lang erfaring med bruk av sosiale samhandlingsløsninger, kurs og foredrag. 3ESS har mange store norske og internasjonale kunder som blant annet bruker det markedsledende Sosial Project management systemet. Larsen benytter mange ulike sosiale medier og kanaler i sin markedskommunikasjon i det nye etablerte selskapet Arctic Cruise In Norway, og har på kort tid løftet dette selskapets mange produkter til første siden på Google. Han har også bygget opp et komplett internt sosial samhandlingssystem.

Kort om kurset:
Dette praktiske kurset gir en grunnleggende og oppdatert innføring i effektiv bruk av sosiale medier. Vi legger vekt på hvordan vi kan bruke sosiale medier for intern og ekstern samhandling samt bruken av flere ulike eksterne sosiale medier for kommunikasjon som f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIN. Kurset blir spekket med praktiske råd og erfaringer.
Vi viser hvordan vi kan bruke mediene mer eller mindre gratis, og toucher innom praktiske eksempler på betalbare annonsering ved bruk av Google Adwords og Facebook.

Kurset vil derfor fungere godt både for den som ønsker et oppdatert overblikk over sosiale medier markedsføring, og de som ønsker mer praktiske tips.                                        kurs bilde

Temaer vi diskuterer:

 • Interne sosiale samhandlingsløsninger
  • Vi ser på flere ulike løsninger og deres fordeler og ulemper
  • Hvordan komme i gang gratis og steget videre til betalbare løsninger
  • Hva kan vi oppnå med slike løsninger
  • Konkrete løsninger utviklet av Larsen for Internt og ekstern bruk
 • Eksterne løsninger
  • Facebook som forretningskanal
  • LinkedIN – den profesjonelle løsningen
  • Twitter – for deling av ideer og korte budskap
  • Youtube – hvordan lager vi løsning og deler
  • Flickr – Rask deling av bilder
  • Slideshare – Presentasjon av produkter og konsepter

kurs bilde 2 Konkrete eksempler blir vist og hva vi har oppnådd. Vi ser på praktiske   eksempler på samkjøring av de ulike mediene.

Øvrig opplegg og rammer:
Vi møtes på Arctic Princess og gjennomgår sikkerhetsrutiner før vi starter seilasen og kurset. Det blir god tid til å nyte naturen og dele erfaringer på fly bridge, utendørs salongen eller nettet vel en meter over havet.

Kurssted: Arctic Princess.
Dato: 12. Mai
Start: 10:00 – 14:00
Pris : NOK 1500,- per person.

Påmelding: milda@3ess.no

KUNDEN I FOKUS – HVORDAN FINNE, VINNE OG BEHOLDE KUNDER

Screenshot 2015-03-27 11.12.09

Gratis frokostmøte:
«Kunden i fokus – hold stø kurs med riktig CRM system»

For hvem: Kunder uten Visma SuperOffice

Agenda:

8:30 –  9:00: Vi serverer frokost
9:00 –  9:45: Kaptein og daglig leder for Arctic Cruise In Norway AS (www.acinorway.com) Kurt Arild Larsen, deler sine erfaringer om praktisk bruk, erfaringer og nødvendigheten av et CRM system som en bærebjelke for suksess.

9:45 – 11:00: Presentasjon av Visma SuperOffice, CRM i praksis v/ Jimmy Hansen, SuperOffice.

Arrangementet er gratis.

Påmelding sendes til marianne.albrigtsen@viari.no

Minikurs: Utnytter dere Visma SuperOffice?

For hvem: Kunder med Visma SuperOffice
Agenda:

12:00 – 12:30: Velkommen med servering
12:30 – 13:15: Presentasjon av muligheter med modulene Customer Service og eMarketing
13:15 – 14:00: Tips & Tricks i bruk av Visma SuperOffice

Kurset er gratis for kunder med Brukerstøtteavtale hos oss. For kunder uten Brukerstøtteavtale koster kurset kr 300,- per person.

På grunn av begrenset plass er det maks 2 personer fra hvert firma.

Påmelding sendes til marianne.albrigtsen@viari

IBM Frokost-seminar #NewWayToWork

23/02/2015
Legg igjen en kommentar

IBM Frokost-seminar #NewWayToWork

Screenshot 2015-03-04 16.32.41

Vi har gleden av å invitere deg til et gratis frokost-seminar der du kan lære mer om hvordan IBM revolusjonerer måten vi jobber på med hjelp av nye og intelligente digitale verktøy. Glem den gammeldagse e-postklienten du bruker i dag!

Opplev IBM Verse – den nye e-post-revolusjonen – som med intelligent analyse hjelper deg til en langt mer effektiv måte å bruke e-post på. Du har aldri sett maken!

Opplev IBM Connections Cloud, den ultramoderne sosiale samhandlings-plattformen som iflg. IDC har vært markedsledende over hele verden i fem år på rad og som bidrar til økt og langt mer effektiv samhandling og kunnskapsdeling både internt og eksternt.

Opplev også hvordan samarbeidet mellom Apple, Twitter og IBM gjør din bedrift og dine medarbeidere mer mobile og langt mer effektive.

Vi starter med en god frokost klokken 08:30 (Scandic, Tromsø) som vil gi deg en solid start på dagen. Det faglige begynner presis klokken 09:00 og avsluttes klokken 12:00. Da regner vi med at du har fått mange gode idéer til hvordan du kan effektivisere din arbeidsdag. For de som ønsker det kan det avtales individuelle møter senere på dagen.

Du melder deg på her! Velg by og dato. Tromsø 25.03.2015, kl. 08:30 -12:00 på Scandic (obs, ny dato)

 Husk å fylle ut alle feltene så grundig som mulig før du klikker på «Subscribe»-knappen som registrerer deg som deltaker. Du vil deretter få tilsendt en epost med en link der du bekrefter din identitet. Så snart det er gjort mottar du en formell bekreftelse fra oss med all nødvendig informasjon om tid og sted – samt full agenda!

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen oss i

IBM Social Business Unit, Norge, 3ESS Konsulentselskap AS

IBM Frokost-seminar #NewWayToWork

IBM Frokostseminar #Newwaytowork #Tromsø

Vi har gleden av å invitere deg til et gratis frokost-seminar der du kan lære mer om hvordan IBM revolusjonerer måten vi jobber på med hjelp av nye og intelligente digitale verktøy. Glem den gammeldagse e-postklienten du bruker i dag!

Opplev IBM Verse – den nye e-post-revolusjonen – som med intelligent analyse hjelper deg til en langt mer effektiv måte å bruke e-post på. Du har aldri sett maken!

Opplev IBM Connections Cloud, den ultramoderne sosiale samhandlings-plattformen som iflg. IDC har vært markedsledende over hele verden i fem år på rad og som bidrar til økt og langt mer effektiv samhandling og kunnskapsdeling både internt og eksternt.

Opplev også hvordan samarbeidet mellom Apple, Twitter og IBM gjør din bedrift og dine medarbeidere mer mobile og langt mer effektive.

Vi starter med en god frokost klokken 08:30 (Scandic, Tromsø) som vil gi deg en solid start på dagen. Det faglige begynner presis klokken 09:00 og avsluttes klokken 12:00. Da regner vi med at du har fått mange gode idéer til hvordan du kan effektivisere din arbeidsdag. For de som ønsker det kan det avtales individuelle møter senere på dagen.

Du melder deg på her! Velg by og dato. Tromsø 18.03.2015, kl. 08:30 -12:00 på Scandic

Husk å fylle ut alle feltene så grundig som mulig før du klikker på «Subscribe»-knappen som registrerer deg som deltaker. Du vil deretter få tilsendt en epost med en link der du bekrefter din identitet. Så snart det er gjort mottar du en formell bekreftelse fra oss med all nødvendig informasjon om tid og sted – samt full agenda!

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen oss i

IBM Social Business Unit, Norge, 3ESS Konsulentselskap AS

Screenshot 2015-02-23 09.17.52

Invitasjon til seminar – Torsdag 20. November

Kom og se Praktisk bruk av Smart samhandling og ledende Prosjektstyring

På dette seminaret fokuserer vi på praktisk bruk av båten 2markedsledende skybasert samhandlingsløsning, – for å øke kvaliteten på prosjekter og oppgaver. Vi demonstrerer også markedsledende og moderne prosjektstyringsløsning. Vi deler også erfaringer noen av våre kunder rundt om i landet har ved bruk av løsningene. Merverdien er stor blant våre kunder.

Erfaringer
Vi vil vise dere hvordan vi bruker Smartere skybaserte løsninger for å løse mange
ulike oppgaver, både internt, men også hvordan vi samarbeider med eksterne personer.
Vi vil snakke om både fordeler og bakdeler. Seminaret kjøres om bord i Arctic Princess, som ligger ved flytebrygga på Stortorget. Blir det tid og været tillater det, tar vi gjerne en tur på sundet.

Agenda
10:00 – 10:15      Velkommen, registrering og servering av kaffe
10:15 – 11:00      Smart samhandling i skyen
11:00 – 11:30      Enkel servering og kaffe
11:30 – 12:15      Demonstrasjon av markedsledende sosial prosjektstyringsløsning

Generell informasjon:
Tidspunkt :          Torsdag 20. November 2014
Klokken :              10:00 – 12:15
Sted:                     Arctic Princess, Lagoon 450 Katamaran, Flytebrygga ved Stortorget

Seminaravgift:      kr. 100,- Det blir anledning å kjøpe øl eller vin om bord.

Påmelding:          Klikk her

Vi ser frem til å treffe deg/dere på seminaret.

Om du mener seminaret kan være av nytte og interesse for andre, er vi takknemlig om du sender denne invitasjonen videre.

Tromsø´s bedre plass for møter og kortere samlinger

Vår nye katamaran Lagoon 450 ligger midt i sentrum ved flytebrygga i indre havn. Vi tar dere med på en fin seiltur i vakre omgivelser. Vi styrer båten, mens dere styrer møtet. Vår panorama salong gir den beste utsikten i byen og rammene for å få de gode møte resultater. Vi har plass til 10 møtedeltagere ombord. Servering iht. nærmere avtale

 • To salonger
 • Flybridge
 • Daybed
 • 4 lugarer med toalett og dusj
 • Når: På forespørsel
 • Antall personer: Maks 10 stk
 • Lengde: Iht til behov

Pris: Fra 7 500,- NOK
Møteplassen - Arctic Princess

Invitasjon til seminar – Ny dato Torsdag 4. september

Bli med oss på en Seiltur med Arctic Princess mens vi deler Erfaringer

båten 2

På dette seminaret fokuserer vi på kompetanse og hvordan vi kan bruke
vår erfaring og kunnskap på en smartere måte og samtidig øke kvaliteten
på prosjekter og oppgaver. Vi vil se på noen markedsledende og
moderne skybaserte løsninger for samhandling og prosjektstyring.

Som entreprenør er det viktig å ha den del ”ingredienser” for å komme til
mål – Smartere teknologi er et ”verktøy i kassa”.

I dette seminaret vil jeg dele med dere to erfaringer

 • Bruk av Smartere verktøy
 • Resultatet jeg har skapt – Arctic Princess

Erfaringer
Vi vil vise dere hvordan vi bruker Smartere skybaserte løsninger for å
løse mange ulike oppgaver, både internt, men også hvordan vi
samarbeider med eksterne personer.
Jeg vil snakke om både fordeler og bakdeler. Naturlig nok er det mange
gode ting å trekke frem ved nye løsninger.

I og med at vi har begrenset med plass om bord (10 gjester), kjører vi
samme seminar to ganger (Session A og B). Velg det som passer deg. Vi
bekrefter snarlig din påmelding.

Agenda Session A
09:00 – 09:15  Velkommen, registrering og servering av kaffe
09:15 – 10:15  Presentasjon: En god løsning for samarbeid på tvers mellom både interne og eksterne aktører
10:15– 12:00   Vi seiler med Arctic Princess mens vi deler erfaringer. Enkel servering underveis.
ca 12:00       Vi ankommer Tromsø havn

Agenda Session B
13:00 – 13:15  Velkommen, registrering og servering av kaffe
13:15 – 14:00  Presentasjon: En god løsning for samarbeid på tvers mellom både interne og eksterne aktører
14:00 – 16:00  Vi seiler med Arctic Princess mens vi deler erfaringer. Enkel servering underveis.
ca 16:00       Vi ankommer Tromsø havn

Generell informasjon:
Nytt Tidspunkt : Torsdag 4. September 2014
Klokken :             09-12 / 13-16

Sted:                    Arctic Princess, Lagoon 450 Katamaran, Tromsø Sørsjeteen nedenfor Nerstranda

Seminaravgift:    kr. 500-. Det blir anledning å kjøpe øl eller vin om bord.

Påmelding:         Klikk her (maks 10 pr. session)

Vi ser frem til å treffe deg/dere på seminaret.

Om du mener seminaret kan være av nytte og interesse for andre, er vi takknemlig om du sender denne invitasjonen videre.

Invitasjon til seminar – Se hvordan vi samarbeider med andre i både inn- og utland

overskrift

Denne høsten gjør jeg det litt annerledes. Jeg har startet opp en nytt                båten 2
selskap, Arctic Cruise In Norway AS. Nord Norge og Troms regionen har
fantastisk natur både på land og vann. Jeg vil være med å dele
naturbaserte opplevelser med både lokale og internasjonale kunder om
bord på vår nye katamaran, Lagoon 450.

Som eier av 3ESS – fokuserer vi på kompetanse og hvordan vi kan bruke
vår erfaring og kunnskap på en smartere måte og samtidig øke kvaliteten
på prosjekter og oppgaver.

Som entreprenør er det viktig å ha den del ”ingredienser”  for å komme til
mål – Smartere teknologi er et ”verktøy i kassa”.

I dette seminaret vil jeg dele med dere to erfaringer
1)    Bruk av Smartere verktøy
2)    Resultatet jeg har skapt – Arctic Princess – vårt flytende ”hotell”
i Arctic Cruise In Norway AS.

Erfaringer
Vi vil vise dere hvordan vi bruker Smartere løsning for å løse mange
ulike oppgaver, både internt, men også hvordan vi samarbeider med
eksterne personer.
Jeg vil snakke om både fordeler og bakdeler. Naturlig nok er det mange gode ting å trekke frem ved nye løsninger.
Teknologiene er begynt å bli mer moden og det er derfor gode muligheter nå fremover.
Jeg vil også invitere alle deltagere inn som gjester inn i et sk. Samarbeidsfelleskap, – et lite prosjekt der målet er å få ”hjelp” til å skape et et nytt konsept basert på innspill, dialog og bidrag fra dere på yttersiden.

I og med at vi har begrenset med plass om bord (10 gjester) , kjører vi samme seminar to ganger (Session A og B). Velg det som passer deg. Vi bekrefter snarlig din påmelding.

Agenda Session A
09:00 – 09:15    Velkommen, registrering og servering av kaffe
09:15 – 10:15     Presentasjon: En god løsning for samarbeid på tvers mellom både interne og eksterne aktører
10:15– 12:00      Vi seiler med Arctic Princess mens vi deler erfaringer. Enkel servering underveis.
ca 12:00              Vi ankommer Tromsø havn

Agenda Session B
13:00 – 13:15     Velkommen, registrering og servering av kaffe
13:15 – 14:00     Presentasjon: En god løsning for samarbeid på tvers mellom både interne og eksterne aktører
14:00 – 16:00     Vi seiler med Arctic Princess mens vi deler erfaringer. Enkel servering underveis.
ca 16:00              Vi ankommer Tromsø havn

Generell informasjon:
Tidspunkt :         28.August 2014
Klokken :             09-12 / 13-16

Sted:                   Arctic Princess, Lagoon 450 Katamaran, Tromsø, Torghuken

Seminaravgift:    kr. 500-. Det blir anledning å kjøpe øl eller vin om bord.

Påmelding:        Klikk her (maks 10 pr. session)

Vi ser frem til å treffe deg/dere på seminaret.

Om du mener seminaret kan være av nytte og interesse for andre, er vi takknemlig om du sender denne invitasjonen videre.

 

IBM Connect 2014 – Se ProjExec 6 i aksjon!

Hvis du skal til Orlando for å delta på IBM Connect 2014 (http://www-01.ibm.com/software/collaboration/events/connect/), ta en stopp ved pidestall 222 og se ProjExec 6, samt den nye SocialGantt Chart komponenten. Med ProjExec 6, blir sosial prosjektledelse sosial programledelse. Kombiner en rekke prosjektplaner inn i en enkel SocialGantt. Deretter kan du samhandle rundt så mange prosjekter du ønsker, alt fra en enkelt timeplan oversikt. ProjExec 6 fremstår fortsatt som det eneste integrerte sosiale prosjektstyringssystem for IBM Connections.

Ta kontakt med oss for å få se de siste nyhetene.

2 millioner SMS sendt ut fra 3ESS SMS

3ess bilde 5             3ess bilde 6

3ESS SMS benyttes av kunder både i nord, sør og vest i Norge

Formålet
Løsningen knytter deg raskere til kunder og kontakter, og gir en «realtime» tilbakemelding på henvendelser, gjennom rask utsendelser av SMS og tilbakemeldinger på samme kanal.

Løsningen
Løsningen består av en enkel webside med pålogging. 3ESS SMS SUITE består av to moduler:

 • SMS UT – for enkelt – eller masseutsendelser av SMS
 • SMS INN – tar imot innkomne SMS (besvarelser, respons på markedsaktiviter etc)

SMS UT:
Ved et klikk kan du enkelt sende SMS direkte fra PC’ en til en eller flere mottakere. Løsningen krever kun internett leser og tilgang til nettet. 3ESS SMS lar deg sende SMS til kontakter fra egen adressebok eller bedriftens felles adressebok (tilpasning). Løsningen kan også ha faste topp eller bunntekster.
Du kan også planlegge å sende en SMS frem i tid, – nyttig og praktisk ved for eksempel påminnelser eller lignende.
3ESS SMS UT modulen gir deg rask oversikt og kan lett utvides med nye om ønskelig.
Med et tastetrykk vil kunne få oversikt over:

 • Alle sendte SMS pr. år
 • Sortert pr. måned
 • Slå opp på en utsendt SMS for å se detatjer

SMS INN:
3ESS INNkommende SMS modul tar imot alle SMS som kommer inn. Løsningen støtter opp markedskampanjer, responser, svar eller generelle tilbakemeldinger via SMS. Ved bruk av standard femsifred nummer (eks. 26112) og selvvalgt kodeord, – kan hvem som helst benytte løsningen. Modulen støtter også bruk av bedriftens eget femsifrede løsning. Man kan også å koble innkommende mobil nummer til sentrale register slik at man får med seg navn og adresse tilhørende mobil nummeret. Det er også mulig å integrere INNkommende SMS til en tidligere Utgående SMS.
Med et tastetrykk vil kunne få oversikt over

 • Ubehandlede INNkommende SMS
 • Sorteringer pr avsender, mottaker og kode ord
 • Behandlede SMS med samme sorteringer som ubehandlede
 • Enkel måte å videresende SMS via mail.

Mobile enheter brukes av «alle» og dette gir mange muligheter. Vi opplever at SMS som kommunikasjonsform er økende i Norge. Dette er fortsatte den eneste kanalen som treffer 100% av befolkningen og dette er unikt. Vi tror at markededet kommer til å vokse ved at  mange nye spennende bruksområder for meldingsformidling etablerer seg, – blant annet mobil betaling. Vi tror at 2014 er året hvor Mobil Betaling vil etablere seg som et alternativ til tradisjonelle betalingsmetoder. Vi vil vurdere løsninger som våre kunder vil kunne nyttegjøres seg av.

Vi takker våre kunder for langt og trofast SMS samarbeid og ser frem til neste miløpæl 🙂

Invitasjon til seminar – Unikt prosjektverktøy ProjExec Live i skyen

Se også hvordan vi kan nærmest “on the fly” bygge Web og Mobile APPs

Vi viser deg løsninger som er laget for profesjonelt bruk, – den prisvinnende prosjektstyringsløsningen ProjExec Live og IBM SmartCloud – skybasert plattform for smart samhandling både internt og eksternt. Se oss også bygge Web og Mobile Apps on the fly. 3ESS Konsulentselskap AS er et nordnorsk selskap med kontor i Tromsø. Vi har også kontor og samarbeidspartnere i Vilnius, Litauen.

ProjExec Live – Skybarsert prosjektstyring
ProjExecLive er en prisvinnenede og smart Social Project Management programvareløsning. Nå kan du kjøre denne I skyen uten noen installasjoner.
Kom å se hvordan du kan bruke denne til både store og små prosjekter.
Denne komplette løsningen er muligens markedets eneste prosjektstyringsverktøy som gir ledere, prosjektledere og prosjektdeltagere en sosial arbeidsopplevelse.

Vi forteller også om kundenes erfaringer med løsningen.

Web og mobile APPS on the fly
Vi viser hvordan vi kan bygge mange ulike løsninger nærmest på 1 2 3, og etter dine behov. Har du behov for smart samhandling både innad og eksternt sammen med dine samarbeispartner kan vi hjelpe løsninger. Noen eksempler: salgstøtte, helpdesk, timeregistering, arbeidsordre, dokumenthåndtering, håndbøker, evalueringskjema, påmeldingsskjemaer mm.

Agenda
10:00 – 10:15 Velkommen og servering av kaffe
10:15 – 11:30 Projexec Live
11:30 – 12:30 Kaffepause m/enkel servering
12:30 – 13:15 Mobile APPs on the fly

Generell informasjon:
Tidspunkt :            01.Oktober i Tromsø
Klokken :                              10:00 – 13:15

Sted                      Scandic hotell Tromsø.

Seminaravgift      kr. 0,-

Påmelding       Klikk her

Vi ser frem til å treffe deg/dere på seminaret.

Om du mener seminaret kan være av nytte og interesse for andre, er vi takknemlig om du sender denne invitasjonen videre.

Fokus på ansatte – kunder og innovasjon

Åpenhet og transparente løsninger ved bruk av sosiale samhandlingsløsninger bidrar til bedre innovasjon. #ProjExec og IBM Connections / SmartCloud er et av svarene.

IMG_0140 IBM sin CEO studie 2012 viser at ledere har fokus på å styrke sine ansatte med fokus på deres verdier, behandle kundene individuelt og skape innovasjon via partnere. Dette er mulig ved bruk #sosiale #samhandlingsløsninger for Business. Snakk med oss om dette

Med ProjExec forenkles samhandlingen og kommunikasjonen i prosjekter utøves bedre og med høyere kvalitet

Du kan velge #SmartCloud skytjeneste som plattform for #ProjExec – da er du igang på 123.

IMG_0166

Ny versjon av den markedsledende sosiale prosjektstyringssystemet Projexec

ProjExec 5.5 er nå klar for både IBM Connections og IBM SmartCloud (skytjeneste)

Sosial prosjektledelse er det operative grunnlaget for vellykket Social Business.
Sosial samhandling rundt en prosjektplan gir ledere, prosjektledere, prosjektmedarbeidere og andre et bedre utgangspunkt en hva men kjenner idag, til å planlegge og levere bedre resultater. Og med en uovertruffen brukervennlighet.
ProjExec Live er skytjenesteversjonen av ProjExec for IBM Smartcloud. Med denne løsningen er du i gang på kort tid etter et kickstart kurs levert av 3ESS.

Prosjektveggen i løsningen gir prosjektdeltakerne muligheten til å komme med ideer, dele kunnskap og utløse den kollektive visdom med tankenes hastighet.
Prosjektktiviteter og kommunikasjon blir mer synlig og gir en bedre oversikt og sterkere styring i forhold til de forretningsmessige mål man har satt seg.

Den sosiale Gantt løsningen, er verdens første, MS Project kompatible prosjektplanlegging og kommunikasjons verktøy, utviklet for moderne prosjektledelse.

Håndtering av komplelse prosjekter har aldri vært enklere.

Velkommen til GRATIS LEDERSEMINAR i Tromsø 21. mars 2013

Skjermbilde 2013-02-20 kl. 13.15.38

Seminaret som arrangeres av 3ESS Konsulentselskap, Geelmuyden.Kiese og IBM er rettet mot ledere i næringsliv og offentlig administrasjon. Er du administrerende direktør, salgssjef, markedssjef, prosjektleder, personalsjef, IT-sjef, administrasjonssjef, organisasjonssjef, eller generelt interessert i bedrifts- og organisasjonsutvikling – ja, da er dette seminaret for deg!

Skjermbilde 2013-02-20 kl. 13.15.17

Tid: Torsdag 21.mars Kl. 12:00 – 15:00

Sted: Clarion Collection Hotel With, Sjøgata 35 -37, 9291 Tromsø

Påmelding: Meld deg på her!

Agenda:

Åpen for Business!

Åpne virksomheter er fremtidens virksomheter. Teknologi er en forutsetning, men kun 1/4 av løsningen. De 3 andre handler om menneskene og deres reise gjennom kulturprosjektet som er nødvendig for å bli en sosialt integrert virksomhet.

Foredragsholder: Marius Eriksen, Geelmuyden.Kiese

Social Business – Hva betyr det for DEG?

«Social» er i vinden om dagen og et av de største buzz-ordene for bedrifter i 2013, men «social» er ikke bare trendy, det er også nødvendig.
Så hva innebærer dette virkelig for deg og din bedrift?

Foredragsholder: Kine Hagen, IBM Global Buisness Services (Arne Nielsen melder forfall pga sykdom)

Profesjonell prosjektstyring gir deg full kontroll!

I gamle dager ble prosjektstyring gjort ved hjelp av regneark og gantdiagrammer. I dag gjøres prosjektstyringen på en ny, sosial og moderne måte. Med å knytte prosjektstyringen sammen med de interne samhandlingsverktøyene oppnår du bedre kontroll i alle ledd og deling av prosjekterfaringene.

Foredragsholder: Kurt-Arild Larsen, 3ESS Konsulentselskap

3ESS kan i samarbeid med iTree Group tilby Platinum Oracle kompetanse

itree bilde 33ESS Konsulentselskap AS har inngått samarbeidsavtale med iTree Group i Vilnius, et av de ledende selskap i Europa om levering av Oracle kompetanse i  Norge. iTree Group har kunder in 10 land som blant annet Allianz, Aviva, MSK Insurance Group, SEB bank, Danske Bank, DNB, UniCredit Bank, Zurich Insurance, MSK Insurance Group,  Lietuvos Draudimas, TEO (part of TeliaSonera Group),Vodaphone, Lukoil, BULL, Ernst & Young og European Commission.

iTree kan levere kompetanse og ekspertise innenfor hele produktrangen til Oracle.  iTree er Platinum Specialized Worldwide Oracle ® Partner.

itree bilde 2

Kravet til spisskompetente og erfarne konsulenter i prosjekter er et av de viktigste områdene for suksess i både utviklings – og supportprosjekter. Dagens krav til optimalisering av kostnader presser frem nye måter å organisere og utøve prosjekter på. 3ESS har siden oppstart jobbet med IT baserte programvare prosjekter i både nord og sør, i virituelle prosjekter, – der kunden og spesialisten ikke nødvendigvis sitter i samme rom.

Med iTree på laget vil vi nå også kunne tilby spisskompetanse innen Oracle familien, til meget konkurransedyktige priser.

Vi har som målsetning å tilby det norske markedet
– spisskompetanse på på ulike programvare plattformer som feks. IBM og Oracle
– høykvalitets løsninger med høyt sertifiserte og utdannede konsulenter

Noen iTree fakta:
– Et av de ledende Oracle selskap i Europe med over 160 sertifiserte Oracle spesialister
– Er Oracle Platinum partner.
– har en solid referanse portefølje av tunge og kravstore kunder
– Quality Management System som er kompatibel med kravene i ISO 9001
– Environmental Management System som dokumentert og sertifisert etter ISO 14001
– Information Security Management System er på linje med kravene i ISO 27001

Er dette interessant for dere å høre mer om så ta kontakt med daglig leder Kurt Arild Larsen (kal@3ess.no eller mobil 905 49997)  for en uforpliktende prat. Se nøkkelpunkter om iTree i vedlegget nedenfor.

iTree Vendor Profile 2013 UPDATED 🙂

Med Projexec – Social Project Management løsningen fra 3ESS får du oversikt over prosjektene med et klikk – ny kunde i Molde.

molde kunde bilde

 

Vi har levert en ny løsning til en ny kunde i Molde og skal i gang med trening av både prosjektledere og prosjektdeltakere.

Løsningen er unik og kan kjøres både som en skybasert løsning eller installert i bedriftens egen serverpark.

For de som velger den skybaserte løsningen, får man den markedsledende løsning for online-samhandling som basis plattform. Dette gir deg fildeling, fellesskap, webmøter, post og kalender løsning som kan benyttes av enhver organisasjon, også store bedrifter, inkludert ubegrenset gjestetilgang.

Velger man å installere løsningen lokalt, velger de fleste «state of the art løsningen» – IBM Connections.  Connections gir bedrifter og organisasjoner bedre resultater ved å benytte både interne og eksterne ressurser bedre ved sosial samhandling.

Projexec integrerer med begge plattformene og bidrar til bedre og raskere gjennomføring av både store og små prosjekter. 1+1=3, for å si det enkelt.

Projexec – er en prisvinnende sosial prosjektstyringsløsning som setter fingeren på konkrete oppgaver, er lett å bruke for både ledere og ansatte, og resulterer helt konkrete og målbare positive resultater for bedrifter både i inn og utland.
Er dette interessant for å høre mer om, kan vi kontaktes på mail : kal@3ess.no eller på mobil: 905 49997.

Vi anbefaler å ta en nærmere kikk på systemet (projexec) på disse youtube videoene:

http://triloggroup.com/portal/website/projexecconnections.xsp

http://triloggroup.com/portal/website/projexeclive.xsp

VELKOMMEN TIL SPENNENDE OG GRATIS SEMINAR!

ibm kurs bilde

 

Økt produktivitet. Høyere omsetning. Lavere kostnader. Bedre fortjeneste. Mer engasjerte medarbeidere. Dette er hva enhver bedrift eller organisasjon ønsker å oppnå. Den nye strategien for å oppnå dette heter Social Business Strategy.

Det er også temaet på IBM’s nye roadshow BUSINESS GETS SOCIAL – IBM Connect 2013 som vi holder i byene Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim. Her vil dyktige foredragsholdere fortelle mer om hvorfor man skal bli en “social business”, hva andre har oppnådd ved å bli det, og hvordan man går frem for å bli det.

Er du bedriftsleder, personalansvarlig, markeds- eller salgsansvarlig, it-leder, toppleder eller mellomleder i en bedrift, organisasjon eller offentlig virksomhet? Dette er seminaret for deg. Seminaret du blir klokere av. Seminaret du blir inspirert av!

Vi vil også vise deg de siste teknologiene som optimaliserer samhandlingen mellom de ansatte, øker kompetansen i hele organisasjonen og skaper høyere engasjement og større effektivitet.

Og selvfølgelig presenterer vi trender og nyheter fra verdens største konferanse om forretningsstrategi og samhandlingsteknologi – IBM Connect 2013.

Nedenfor finner du den foreløpige agendaen. Den er dynamisk og under utvikling slik en ekte Social Business skal være!

Trykk her eller se http://bit.ly/WuxJR5 for detaljert agenda og påmelding >>

Bergen, 5. mars – Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6
Stavanger, 6. mars – Norsk Oljemuseum, Kjerringholmen
Oslo, 7. mars – KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9
Trondheim, 12. mars – Britannia Hotel, Dronningensgate 5

Tid: 09.00 – 15.00. Registrering og besøk på standområdet fra 08.00.

 

Har du spørsmål ta kontakt med: Kristin Eilertsen, kristin@arrowecs.no

Vi ser frem til å treffe deg på BUSINESS GETS SOCIAL – IBM Connect 2013

Velkommen!

Mvh
IBM, Arrow ECS og samarbeidspartnere

ibm seminar bilde 2

Sosial business skaper bedre resultater – flere kunder i Bergen er allerede i gang

3ESS Konsulentselskap AS opplever stor suksess med prosjektstyringsløsningen – Projexec som nå velges av flere selskaper i Norge, både innenfor privat og offentlig sektor.

En av våre skipping kunder er svært fornøyd med løsningen. TV2 er en annen fornøyd kunde. Nordland Fylkeskommune har også sett hvilke store fordeler dette vil gi dem i fremtiden.

Berven i TV2  sier blant annet:, – vi drukner i mail og lange kommunikasjonsutvekslinger. Mail blir i dag brukt til diskusjon rundt dokumenter og mange versjoner blir liggende uten historikk mange steder. En moderne bedrift må tilrettelegge for nye og langt mer effektive kommunikasjonsverktøy. Dagens talenter, nyskapende og «moderne medarbeidere» er vant til bruk av sosiale medier og forventer å kunne benytte seg av tilsvarende arbeidsprosesser i sin arbeidssituasjon.

 
Sosiale medier er kommet for å bli. Facebook, LinkedIN og twitter er noen, men eksterne og løsrevne medier. Social business handler om å skape bedre resulter ved bruk av blant annet sosiale programvare løsninger. Projexec – er en prisvinnende sosial prosjektstyringsløsning som setter fingeren på konkrete oppgaver, er lett å bruke for både ledere og ansatte, og resulterer helt konkrete og målbare positive resultater for bedrifter både i inn og utland.

Og, – du kan starte å bruke løsningen uten å installere noe på lokale servere, ved å velge den skybaserte versjonen av løsningen, – evt. velge å kjøre løsningen på egne servere i eget nettverk.

Er dette interessant for å høre mer om, kan vi kontaktes på mail : kal@3ess.no eller på mobil: 905 49997.

Vi anbefaler å ta en nærmere kikk på systemet (projexec) på vår hjemmeside www.3ess.no

Enda en kunde i Bergen har valgt Projexec – Social Project Management fra 3ESS Konsulentselskap AS.

ny kunde 1

Enda en kunde i Bergen har valgt Projexec – Social Project Management fra 3ESS Konsulentselskap AS.

Vi har nylig levert kurs på løsningen og levert 100 lisenser til en av våre Kunder i Bergen. Kunden var opptatt av å øke kvaliteten  ytterligere på de mange prosjekter som til en hvert tid løper i bedriften.

Et viktig poeng var at løsningen også kjørte på IBM sin Connections plattform. IBM Connections er markedsledene programvareløsning innenfor social software. Sammen med Projexec skaper bedriften et godt grunnlag for å etablere social business.

3ESS takker for oppdraget og leveransen og ønsker lykke til med innføringen av både IBM Connections og Projexec.

Se mer om Projexec på Connctions i linken under:
http://triloggroup.com/portal/website/projexecconnections.xsp

Se mer om IBM Connctions i linken under:
http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/connections/

Se mer om Social business i linken under:
http://www.ibm.com/social-business/us/en/

Troms Kraft Entreprenør AS – Måleravdelingen har valgt 3E Arbeids-/ Måler ordre løsning for kraftselskaper.

Troms Kraft  Entreprenør AS – Måleravdelingen har valgt 3E Arbeids-/ Måler   ordre løsning for kraftselskaper.

 

 

En programvareløsning som  forenkler og sikrer kvaliteten på registrering av  utført arbeid.

Bjørn Brandmo, leder for Måleravdelingen var ute etter å finne en løsning som kunne gjøre det lettere for arbeidsledere på kontoret å administrere arbeidet med å foreta servicearbeid på målere ute i feltet. Det var også et viktig poeng for Brandmo at montørene kunne få et verktøy som gjorde det lettere å holde orden på arbeidsordrene som skulle utføres. Et annet moment som var viktig, – var at løsningen kunne taes i bruk fort, og tilpasses til TKE sitt konkrete behov.

3E+ Arbeidsordre / Måler ordre løsning ble valgt.

TKE sine montører kan raskt og enkelt registrere utført arbeid ute i feltet via en PAD eller smart telefon (Iphone/Android). Registrerte arbeid sees umiddelbart på kontormodulen for videre bearbeiding.

Arbeidsledere kan også enkelt foreta kontroll av utført arbeid og hurtig kunne melde tilbake til montørene om det må foretaes tillegg eller utbedre evt. Mangler. Meldinger «popper» opp umiddelbart på montørenes mobile enhet, men link til rett arbeidsordre.

Systemet består i hovedsak av to moduler.

Kontormodulen.
Her vil man enkelt og lett få oversikt over alle arbeidsordrer som er planlagt,   registrert og utført. Status feltet viser arbeidsordrer som er avsluttet og klar til etterbehandling.

UTEMODULEN
Hver montør vil få adgang til Arbeidsordrene som er tildelt.
Montøren finner lett sin arbeidsordre med nødvendig informasjon for å kunne utføre servicearbeid. Nødvendige data leses av og registreres inn, evt bilde som dokumentasjon kan taes og legges enkelt med.

Brandmo sier også at 3ESS har fulgt oss opp løpende og foretatt de justeringer vi har ønsket løpende.

3ESS takker for oppdraget og ønsker Troms Kraft Entreprenør AS lykke til med løsningen.

Les mer om løsningen her

TV2 – Projexec kunde

3ESS har gjennomført kurs for flere av TV 2 sine prosjektledere i bruk av suksess produktet Projexec – Sosial programvare løsning. TV 2 skal blant annet benytte systemet til å planlegge og gjennomføre TV 2 sine sendinger fra OL i Sochi.

Arne Berven IT sjef i TV 2 sier følgende:

For litt over et år siden startet IT sammen med Informasjons avdelingen og HR en prosess for å finne vårt optimale samhandlingsverktøy for vår organisasjon. Etter ca. 6 måneder falt valget på IBM Connections (markedets eneste sosiale programvareløsning for business).

Berven sier videre, -vi drukner i mail og lange kommunikasjonsutvekslinger. Mail blir i dag brukt til diskusjon rundt dokumenter og mange versjoner blir liggende uten historikk mange steder. En moderne bedrift må tilrettelegge for nye og langt mer effektive kommunikasjonsverktøy.

Dagens talenter, nyskapende og
«moderne medarbeidere» er vant til
bruk av sosiale medier og forventer
å kunne benytte seg av tilsvarende
arbeidsprosesser i sin
arbeidssituasjon. IBM Connections
er en komplett løsning med alle
nødvendige samhandlings, -en
standard out of the box løsning
uten behov for egen utvikling. En
viktig del var at løsningen kunne
integreres med eksisterende
kontorstøtte systemer (Microsoft).

I tillegg:

• Dagens Intranett publisering må skje direkte i systemet.

• Vi ønsket å finne en leverandør som fortsatt har Web 2.0 som sin
hovedstrategi i årene fremover.

• Løsningen må kunne brukes på alle brukte plattformer.

Ved innføring av IBM Connections implementerer vi også prosjektstyringssystemet ProjExec som en integrert del av samhandlingsplattformen. ProjExec er et fullverdig prosjektstyringssystem der vi blant annet planlegger OL i Sochi og alle andre store mesterskap vi har rettigheter til fremover. Berven sier videre, at ProjExec er et unikt produkt som leverandøren Trilog har valgt å integrere med et sosialt samhandlingssystem i stedet for å utvikle egne funksjoner i verktøyet for dette.

Brukere som kjenner MS Project vil raskt kunne importere prosjektene sine inn i Projexec og jobbe videre på web sammen i prosjektgruppen.

3ESS har ansvaret for Projexec i Norge og var tidlig med i implementerings fasen hos TV 2.

Vi takker for oppdraget og ønsker TV 2 lykke til med planleggingen av OL sendingene fra Sochi, og andre kvalitetsprogrammer fra kanalen.

For spørsmål, ta kontakt med
Kurt Arild Larsen, 905 49997, kal@3ess.no

Ny Projexec kunde i Tromsø – Kystens hus AS

Kystens Hus AS – har valgt Projexec Live – Smart og kraftfullt verktøy for planlegging, styring og oppfølging vedr. byggingen av de nye kyst og sjømatsenteret i Nord.

Kystens Hus skal etableres i Tromsø sentrum og skal fremstå som en kraftfull markedsfører av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, forskning og utvikling. I et slikt perspektiv har Kystens Hus potensiale til å kunne gi ringvirkninger for hele landsdelen.

Prosjektleder Ole G. Augestad var spesielt opptatt av å velge et verktøy som fort kunne implementeres og gi hurtig gevinst. Projexec og 3ESS ble valgt.

Denne komplette løsningen er muligens markedets eneste prosjektstyringsverktøy som gir ledere, prosjektledere og prosjektdeltagere en sosial arbeidsopplevelse.

I og med at man valgte en Live løsning (skyløsning) kunne man ved få klikk være i gang med løsningen. Ingen installasjoner var nødvendig, – man trenger kun internett forbindelse og en nettleser. Dermed kunne Kystens Hus
AS sine prosjektmedlemmer fort sette fokus på å komme i gang. 3ESS har levert to halve dager med «kickstart» trening.

Løsningen var spesielt interessant for Kystens Hus AS, i og med at den kunne integreres med MS Outlook som man daglig benytter, og at man med «ett klikk» har full oversikt over prosjekt og delprosjektenes ståsted.

Løsningen gir alle et kraftfullt verktøy uten å ta fokus fra selve oppgavene som skal gjøres.

3ESS takker for leveringen av løsningen og ønsker lykke til med byggingen av det nye Kystens hus.

Sosial Project Management – smart, enkelt og engasjerende.

Sosial Project Management – smart, enkelt og engasjerende.

ProjExec prisvinnende Social Project Management-en bedre måte å løse prosjektoppgaver.

ProjExec er et sosial prosjektstyringsverktøy som hjelper prosjektledere og prosjektdeltakere til å løse sine oppgaver på en ny og bedre måte.

Denne komplette løsningen er muligens markedets eneste prosjektstyringsverktøy som gir ledere, prosjektledere og prosjektdeltagere en sosial arbeidsopplevelse.

 • Prosjektledelse for alle – øker de ansattes, partner, kunde-og interessenter deltakelse og engasjement i prosjektet, bygger viktige sosiale relasjoner mellom prosjektdeltakere og prosjektets interessenter ved å forenkle og forbedre tilgangen til prosjektkompetanse og kunnskap
 • Ved hjelp av Prosjekt veggen, et uformelt sosialt forum for prosjektgrupper, -utnyttes den sosiale dimensjonen – en Facebook-liknende brukeropplevelse og brukervennlighet for prosjektmiljøet, -uten å ofre robustheten til et profesjonelt prosjektstyringsverktøy.
 • Spar tid og penger – redusere prosjekt koordinering, administrasjon og driftskostnadene med en integrert løsning som har kraften til Microsoft Project Server og Microsoft SharePoint Server, men som er langt mer rimelig og kostnadseffektiv, – kjører innenfor eksisterende virksomhetsarkitektur og IT miljø
 • Sentralisere og forenkle – gjør alle deler i prosjektet lett tilgjengelig i sanntid, eller når som helst på tvers av sosiale nettverk med interaktive mikro-blogging for rask og enkel oppdateringer. Dette gjør statusrapportering intuitivt og lett.
 • Forbedre produktiviteten – bringer sosial prosjekterfaring til der folk jobber i dag. Man får et fullt ut integrert sosialt samarbeidsmiljø med e-post, kalendere, mobile enheter og andre verktøy folk allerede bruker til å utføre sitt arbeid.
 • Øke synligheten – legger prosjektledelses aktiviteter og informasjon innen rekkevidde, slik at det er lett å følge jobben og dens fremskritt.
 • Forbedre kommunikasjon og kundetilfredshet – legge til rette for at samhandling og tilbakemeldinger mellom ulike interessegrupper effektivt når lett fra sender til riktig mottaker. Mao redusksjon og forenkling av kommunikasjonslagene

Se youtube vide her

ProjExec5 egenskaper

 • Implementering av Project Management Institute standard
 • Prosjektdeltakere deler enkelt med andre hvordan og hva man jobber med, ved bruk av Facebook lignende sosial prosjekt vegg
 • Ved bruk av full Ghant diagram editor, grafisk fremstilling av prosjektorganisering (WBS), hierarkisk kalender oversikt, ressurs allokering gir det prosjektledere en enkel måte å bygge prosjektet og følge opp progresjonen.
 • 2 veis synkronsering / Integrasjon med MS Project Gant
 • Konfigurerbar, automatisert oppgave oppfølging og endrings forespørsler øker kvalitetet til prosjektgjennomføringen
 • Gode muligheter for diskusjonforum
 • Kundetilspassede rapport generator
 • Meget enkel kontroll og visuell fremstilling av prosjektets / prosjektenes «helse» (fremdrift) bådeprogresjon og økonomisk
 • Personifisert / rollestyring gir full fleksibitet i bruk av de ulike egenskapen/funksjonene i systemet
 • Meget kraftig prosess ledelse med automatisert arbeidsflyt, lett tilpasning av arbeidsflyt knyttet til ulike dokumenter, – eks. Ved forespørsler og endringer: disse kan ved arbeidsflyt kvalitetsikres av ulike roller eller ressurser før endelig godkjenning
 • Engasjerer og forenkler prosjektdeltakelse for alle ved å være tilgjengelig via mobile enheter som feks Iphone/smartphones/Ipad el. Disse widgets/tjenester kan også integreres i Notes klienten.
 • Valgfri integrerering og synkronisering med brukerens kalender (pr.dato Notes kalender)

Se Social whitepaper

Trilog-Projexec5 – egenskaper

e-Dialog – Balansert måleinstrument

eDialog – er et måleverktøy for hurtig å kunne ta «temperaturen» innen ulike deler av organisasjonen. Det unike med dette verktøyet, er at det «balanserer» mellom hva feks. ansatte og ledere mener om samme tema, samtidig som man bruker IT til hurtig å bringe svarene frem.

If you can’t measure it, you can’t manage it.
Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard

eDialog – er et måleverktøy for hurtig å kunne ta «temperaturen» innen ulike deler av organisasjonen. Det unike med dette verktøyet, er at det «balanserer» mellom hva feks. ansatte og ledere mener om samme tema, samtidig som man bruker IT til hurtig å bringe svarene frem. På denne måten vil man kunne avdekke eventuelle avvik mellom de ulike interessegrupper i organisasjonen.
Avvik kombinert med hurtigere «temperaturavlesninger» vil i sin tur initiere hurtigere tiltak.

Det blir stadig viktigere for ledelsen i en hver organisasjon å legge forholdene til rette for at alle interessegruppene (ansatte, kunder, eiere, leverandør, ledere og samfunn) føler tilfredshet. Dette krever gode lytte- og dialog systemer.
eDialog gir deg utallige oversikter (tilpasses den enkelte organisasjon). Eksempelvis;

 • Pr. divisjon
 • Pr. region
 • Pr. forretningsområde
 • Pr. avdeling
 • Pr. rolle
 • Pr. kjønn
 • Pr. alder

Systemet gir deg informasjon helt ned på individ nivå om ønskelig. Den enkelte står fritt til å oppgi navn.

Eksempel på visualisering av målte resultater innen ulike områder i organisasjonen.

Webbasert løsning. Ingen installasjoner. Ingen drift.

.

Hurtig temperatur. Hurtig avvik.
Tiltak kan settes inn der «gnagsåret» er.


Områder man kan måle;

 • Hvor god er utøvelsen av lederskapet i selskapet? Hva mener de ansatte vs. ledere?
 • I hvilken grad føler ledere og ansatte faglig og personlig utvikling?
 • I hvilken grad utøver selskapet god/dårlig kundeservice. Hva mener kundene om samme tema?

Systemet anbefales å tilpasses den enkelte organisasjon’s » temperatur» områder!

Ta kontakt med oss for pris.

Sosiale medier – fra ide til løsning

Praktisk bruk av sosiale medier – delta på vår workshop og skap resultater.

3ESS Konsulentselskap AS har de siste årene hatt stor fokus på sosiale medier og sett de posistive effekter de ulike elementene har for både små og store bedrifter.

3ESS har laget en praktisk workshop, – der vi viser både muligheter og trusler innenfor dette nye området.

Hvorfor sosiale medier som markedsføringsstrategi?

• Gjennomgang av de ulike verktøy og valg, – eks. Facebook, Twitter, LinkedIN, Youtube, Delicious, Blogs mm
• Konkrete eksempler – Vi viser hvordan og hva man kan gjøre, – hvordan sette sammen til en helhet
• Hvordan overvåke innhold i sosiale medier? – Hva skrives om vår bedrift, våre produkter og tjenester.
• Introduksjon til bedriftsinterne løsninger – hvordan legge til rette for økt samhanling og bedre resultateter.
• Kort orientering om sosiale medier og organisasjonsutvikling

Det er mange muligheter som finnes på internett og bruk av sosiale medier. Dog er det også greit å vite om evt. trusler ved feil bruk.Hvorfor er sosiale medier kommet for å bli?hva man kan gjøre, hva man bør tenke på, hvilke trusler,hvordan komme igang, hvordan overvåke mm. Sosiale medier er ikke bare for private. Nå tar bedriftene ta det i bruk. Vi beveger oss fra en verden der vi har blitt fortalt hva vi skal gjøre i strukturerte former til en verden hvor vi selv former mye av innholdet. Vi er ikke lenger bare forbrukere av tjenester men vil også skape og dele. For første gang er vi deltakere og ikke ofre (David Gurteen) Blogging, wikier og andre sosiale verktøy kan tilføre virksomheten og dens kunnskapsforvaltning enorme fordeler ved å dele arbeid og ideer. Lyst å vite mer om oss og sosiale medier og hva vi kan hjelpe deg med?

%d bloggere liker dette: