e-Dialog – Balansert måleinstrument

eDialog – er et måleverktøy for hurtig å kunne ta «temperaturen» innen ulike deler av organisasjonen. Det unike med dette verktøyet, er at det «balanserer» mellom hva feks. ansatte og ledere mener om samme tema, samtidig som man bruker IT til hurtig å bringe svarene frem. If you can’t measure it, you can’t manage it.Fortsett å lese «e-Dialog – Balansert måleinstrument»