Erfaringer videre: Hvordan har jeg løst oppgavene som har møtt meg underveis?

Som jeg har nevnt i tidligere innlegg, har heldigvis de teknologiske mulighetene kommet så langt, at jeg ikke har behøvd programmeringskompetanse for å komme igang. Og, som oppstarts bedrift har flere av løsningene vært billig å komme i gang med. Dette har vært svært viktig kriteria. Men alt starter med en ide eller ambisjon omFortsett å lese «Erfaringer videre: Hvordan har jeg løst oppgavene som har møtt meg underveis?»